فکر کردن به یک زبان دیگر

امروز به پادکست کوتاهی از سری پادکست های Deep English گوش می دادم. پادکست 27 ام در مورد فکر کردن به یک زبان دیگر بود. موضوع از این قرار است که اگر شما به یک زبان دیگر فکر کنید، باعث می شود که تصمیم های بهتری بگیرید. مثال جالبش زمانی است که شما خشمگین می شوید و با یک نفر دعوا می کنید، معمولا در چنین مواقعی از زبان مادری خود استفاده می کنید، چرا که خیلی با شتاب همه احساسات و هیجانات ناگهانی خود را می توانیددر قالب کلمات تخلیه کنید. اما اگر بخواهید در مورد یک اتفاق به شکل منطقی تصمیم  بگیرید، کافی است که به یک زبان دیگر فکر کنید، از آن جا که شما به صورت ذاتی و درونی به این زبان مسلط نیستید، احساسات شما تعدیل می شود و سبب می شود تصمیم هیجانی نگیرید و با نگاه منطقی تری به اطراف خود نگاه کنید.  خطاهای شناختی، خطاهایی هستند که به مرور زمان در ذهن ما شکل گرفته اند  و بر تصمیم گیری های ما اثر گذارند، معمولا این خطاها در تصمیم گیری های آنی و لحظه ای بیشتر خودشان را نشان می دهند و البته انواع مختلفی دارند که یکی از این دسته ها، سوگیری های شناختی یا cognitive bias  است، زمانی که به زبان دیگری فکر می کنیم این خطاها کمتر می شود شاید به این دلیل که سرعت فکر کردن ما به یک زبان دیگر نسبت به زبان مادریمان کندتر است.

پ.ن 1: اگر می خواهید در مورد خطاهای شناختی بیشتر بدانید می توانید به سایت متمم، درس خطاهای شناختی مراجعه کنید.

پ.ن 2: لینک مقاله مرتبط با این موضوع

 

1+

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.