روز: جولای 10, 2020

حدیث نفس

از دیروز بگویم که باز پیام آن رفقای نالان قدیمم را در گروهی که به یمن و مبارکی کرونا پس از دوسال راه انداخته اند و شکر خدا پیامی معمولا در آن رد و بدل نمی شود دیدم و این بار به جای قدیم که عصبانی شوم بهشان خندیدم که هنوز هم که هنوز است …