امروز به پادکست کوتاهی از سری پادکست های Deep English گوش می دادم. پادکست 27 ام در مورد فکر کردن به یک زبان دیگر بود. فکر کردن به زبان انگلیسی ، فرانسوی یا هر زبان دیگری غیر از زبان مادریتان

موضوع از این قرار است که اگر شما به یک زبان دیگر مثل زبان انگلیسی فکر کنید، می توانید تصمیم های بهتری بگیرید.

مثال جالبش زمانی است که شما خشمگین می شوید، یا با یک نفر دعوا می کنید. معمولا در چنین مواقعی از زبان مادری خود استفاده می کنید. چرا که با شتاب همه احساسات و هیجانات ناگهانی خود را می توانید در قالب کلمات تخلیه کنید.

اما اگر بخواهید در مورد یک اتفاق به شکل منطقی تصمیم  بگیرید، کافی است که به زبان انگلیسی فکر کنید.

از آن جا که شما به صورت ذاتی و درونی به این زبان مسلط نیستید، احساسات شما تعدیل می شود. این روش به شما کمک می کند تصمیم هیجانی نگیرید، و  با نگاه منطقی تری به اطراف خود نگاه کنید.

 خطاهای شناختی، خطاهایی هستند که به مرور زمان در ذهن ما شکل گرفته اند. این خطاها بر تصمیم گیری های ما اثر گذارند. معمولا این خطاها در تصمیم گیری های آنی و لحظه ای بیشتر خودشان را نشان می دهند.

خطاهای شناختی انواع مختلفی دارند، یکی آن ها، سوگیری های شناختی یا cognitive bias  است.

زمانی که به زبان دیگری فکر می کنیم این خطاها کمتر می شود شاید به این دلیل که سرعت فکر کردن ما به یک زبان دیگر نسبت به زبان مادریمان کندتر است.

 

پ.ن 1: اگر می خواهید در مورد خطاهای شناختی بیشتر بدانید می توانید به سایت متمم، درس خطاهای شناختی مراجعه کنید.

پ.ن 2: لینک مقاله مرتبط با این موضوع