بیش فعالی

شاه کلید اصلی | شناخت و تجربه احساسات

نوشته بود که کاش PMS  قرص داشت و من هر ماه سه چهار روز رو با این خلق سر نمی کردم علاوه براین که بهش حق میدم به خودم و خیلی از دوستانم نگاه می کنم که سال ها بی اینکه بدونیم ADHD  چیه، باهش سرکردیم و نفهمیدیم چرا هر روز این قدر کلافه ایم …

پادکست ACT ، درمان بر مبنای پذیرش و تعهد

قبلا توی این پست در مورد ACT حرف زده بودم که یکی از روش های تراپی بر مبنای پذیرش و تعهد هست، و توضیج داده بودم که چرا فکر می کنم ACT میتونه به بچه های ADHD  خیلی کمک کنه. دیدم اگر بخوام بقیه اش رو هم نوشتاری بنویسم شاید سخت باشه، برای همین هم …